Wyślij swoją pracę!

Adres e-mail do wysyłki prac konkursowych na Load Error party 2017:

retrokomp@gmail.com

Przy zgłaszaniu produkcji wymagamy podania następujących informacji:

  • TYTUŁ i AUTORA lub AUTORÓW, NAZWĘ GRUPY itd.
  • w przypadku nieobecności – zadeklarowanie obecnego na imprezie zaufanego reprezentanta wystawiającego produkcję i odbierającego nagrodę (jak w punkcie 5.B regulaminu konkursów)
  • konkurs w którym praca ma być wystawiona;
  • plik „.nfo”, a w nim wszelkie dodatkowe informacje, np. dotyczące sposobu uruchamiania, formatu, okoliczności powstania.
  • DEADLINE: 19.10.2017, godzina 23:59:59. Tylko do tego czasu możemy zagwarantować, że odbierzemy nadesłane prace. Później już możemy nie mieć czasu, bo zacznie się już party – prosimy mieć to na uwadze.

Prace wysyłamy skompresowane np. ZIP-em; jeśli Twoje zgłoszenie jest większe niż 20MB proszę zrobić archiwum wieloczęściowe i wysłać w kilku osobnych e-mailach. W celu wysłania nam większych plików (np. sto albo kilkaset MB) prosimy o kontakt w celu ustalenia szczegółów wysyłki.