GameDev COMPO

RetroKomp GameDev Competition

1. Lista platform sprzętowych, na które przyjmujemy zgłoszenia do konkursu:

 • Atari XL/XE;
 • Atari ST / Atari Falcon;
 • Amstrad / Schneider CPC;
 • Commodore 64;
 • Commodore 128;
 • Commodore C16/C116/+4;
 • Commodore VC/VIC-20;
 • Commodore Amiga OCS/ECS (500/500+/600/1000/2000/3000);
 • Commodore Amiga AGA (CD32/1200/4000);
 • ZX Spectrum 48kB + AY, ZX Spectrum 128.

2. przypadku retro-platform nie wymienionych wyżej (a także retro-konsol) prosimy autorów o możliwie jak najwcześniejszy kontakt w celu zapewnienia odpowiedniego sprzętu dla ich produkcji.

3. Ze względu na charakter imprezy, w konkursie nie uwzględniamy nowoczesnych konsol oraz komputerów klasy PC.

4. Zastrzegamy sobie możliwość skorzystania z emulatorów do testowania gier oraz wykonania czynności przygotowawczych wyłącznie w sytuacji braku dostępu do prawdziwego sprzętu.

5. Część właściwa konkursu odbędzie się w trakcie trwania imprezy RETROKOMP. Każda produkcja zostanie zaprezentowana na głównym ekranie.

6. Prezentacja gry zostanie przeprowadzona przez autora gry osobiście lub w przypadku gier nadesłanych za pośrednictwem Internetu lub pocztą przez kompetentną osobę z zespołu organizatorów w pełnej zgodzie ze wskazówkami autora gry.

7. Czas prezentacji poszczególnych gier zostanie określony w zależności od ilości zgłoszonych prac.

8. Głosowanie nad wyborem najlepszej gry odbędzie się po zakończeniu prezentacji wszystkich gier.

9. W głosowaniu weźmie udział wyłącznie publiczność zgromadzona na imprezie RETROKOMP.

10. Ostateczny termin na zgłaszanie gier do konkursu upłynie 30 września 2018 o godzinie 23:59:59.

11. Produkcje można zgłaszać kontaktując się z organizatorami za pośrednictwem poczty elektronicznej na adresy:

retrokomp.gamecompo@go2.pl oraz retrokomp@gmail.com

Wszelkie dane kontaktowe są dostępne w zakładce KONTAKT na naszej stronie.

12. Biorący udział w konkursie powinien dostarczyć organizatorom:

 • swoją produkcję w formacie umożliwiającym uruchomienie na danej platformie jak i obsługiwanym przez emulatory;
 • dokumentację zawierającą informacje o autorze (autorach) gry, instrukcję obsługi oraz wymagania sprzętowe;
 • kilka zrzutów ekranu z gry (minimum 2);
 • film prezentujący grę, nie krótszy niż 3 i nie dłuższy niż 5 minut; powinien pokazywać zarówno rozgrywkę jak i opcje menu.

13. W konkursie mogą wziąć udział zarówno ukończone produkcje, jak i grywalne wersje demo.

14. Dopuszczalne są porty z innych platform, o ile wcześniej gra nie była dostępna na platformie docelowej oraz jest wiernym odwzorowaniem gry z jednej platformy na drugą.

15. Autor jest zobowiązany poinformować organizatorów, że jego gra jest portem.

16. Niedopuszczalne są porty gier na Amigę z wykorzystaniem biblioteki SDL.

17. Kod lub jego fragmenty oraz oprawa graficzno-muzyczna każdej gry biorącej udział w compo muszą być oryginalne; nie mogą to być materiały wykorzystane wcześniej żadnych innych produkcjach, ani tym bardziej użyte bez zgody ich autorów. Nie dotyczy portów gier określonych w punkcie 14.

18. Niedopuszczalne są produkcje, stworzone za pomocą narzędzi do tworzenia gier, tzw. „gamemakerów” takich jak:

 • SEUCK / Sideways SEUCK (Commodore 64);
 • Arcade Game Designer / SEUD (ZX Spectrum);
 • SEUCK (Atari ST/Amiga);
 • Backbone (Amiga);
 • Reality  Game Creator (Amiga);
 • innych niewymienionych lecz działających na podobnej zasadzie co wyżej wymienione.

19. Uczestnicy konkursu automatycznie zgadzają się na publikację dostarczonych prac na zasadach freeware.